Bioenergihealing

Bioenergihealing

Bioenergihealing är en metod där man använder tankens kraft för att styra och öka energi i kroppen och rensa ut negativa programmeringar.
kunskaper som bygger på en kombination av TAO healing, Tibetansk healing och forntida ryska healingmetoder.
Dessa kunskaper öppnar fantastiska möjligheter för människans hälsa.
Människan består av information, energi och materia, där information och energi spelar huvudrollen. De flesta hälsometoder fokuserar på kroppen (materia) och saknar ofta arbete med energi och information, vilket kan vara helt avgörande vid behandling av vissa hälsoproblem.
Många vet säkert att information från våra tankar och omgivningen kan leda till blockeringar i energiflödet med påföljande fysiska problem.
De ingående teknikerna är enkla och kan avhjälpa många tillstånd av fysiologisk och psykologisk ohälsa– från olika typer av kronisk värk till oro och sömnlöshet. Men den allra största vinsten med att lära sig hantera kroppens inre balans är en förbättrad allmänhälsa och större välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Alla processer fungerar bättre, inklusive blodcirkulation, energicirkulation och lymfflöde.