Hivamat 200

Elektroterapi - Hivamat Massage

- Smärt Lindring

 

Elektroterapi med hivamat-metod, är en mycket mjuk, välbehaglig massagemetod för spända, uttröttade muskler, som ger ökad borttransport av slaggprodukter/tillförsel av syre och näring. Används dessutom för lymfdränage.

Elektroterapi - Hivamat massage även kallad deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden. I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl), och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Hivamat 200 är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta.  Även kroniska tillstånd som t ex lymfödem kan behandlas med bra resultat.

Apparaturen är lätt att använda för terapeuten, antingen med handapplikatorenheten eller med hjälp av hygieniska vinylhandskar som gör det möjligt att använda normala handmassagerörelser.

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med Hivamat 200:

 • Effektiv smärtlindring
 • Antiinflammatorisk effekt
 • Reducering av ödem
 • Förbättrad och snabbare sårläkning
 • Reducering av fibros
 • Ökad rörlighet
 • Minskad hudirritation

I motsats till etablerade metoder av elektroterapi, som har effekt på de neuromuskulära systemen, har HIVAMAT, tack vare elektrostatisk laddning, effekter på vävnaden i cellnivå.

Fördelar vid behandling med HIVAMAT-systemet

 • Behandling av akut trauma, pre- operativ och postoperativ.
 • Applicering även vid fall av extrem smärta, eftersom terapi effekten uppnås vid lätt beröring. På så sätt kan indikationer som tidigare varit stängda för fysiskt behandlings t.ex. whiplash skador, frakturer, muskelbristningar osv. behandlas med Hivamat.
 • Används som förberedelser av sjukgymnastiska övningar, med smärtlindrande effekt och förbättrade rörlighet som följd.
 • Minskar risken för blodproppar vid fall av längre tid inaktivitet av muskler t.ex. intensiv medicinering, geriatrik.
 • Kortare konvalescenstid och därmed kortare sjukhusvistelse
 • Särskilt framgångsrik vid cancervård, parallellt med strålningsbehandling
 • Effektiv behandling av ödem (frigör lymfflödet)
 • Särskilt passande vid lymfdränage som finaste anpassning till tillståndet i vävnaden och val av manuella tryckgrader. Utvidgning av den inre vävnaden genom remobilisering av pakilärbädden.
 • Behandling av alla slags idrottsskador (akuta, subakuta, kroniska) och även vid mjölksyra i musklerna.
 • Angenäm detonisering och mobilisering vid luftrörssjukdomar, särskild cystisk fibros
 • Angenäm avslappningsterapi vid behov av lugn och regentering

Effekter av HIVAMAT-behandling

Tack vare styrkan i det elektrostatiska fältet, drar respektive segment växelvis till sig och släpper vävnaden. Detta sker mot den komprimering utförd av terapeutens händer i flödesriktning, alternativt med rörelse av handapplikatorn.

Genom att upprepa denna process i snabb följd, skapas en uppmjukning av vävnaden. De elektroniska pulserna resulterar i ökad friktionsvilja, medan, under vilan mellan pauserna, motverkar vävnadens elasticitet denna mekanism. På detta sätt undergår vävnaden en behandling som ‘’pumpar igenom’’ hela dess djup. Denna effekt leder till återhämtning av flexibilitetoch rörlighet mellan enstaka fibrer och lager, såväl som förbättrad genomströmning av vävnaden. I detta sammanhang, i motsats till den passiva och aktiva vävnadsstrukturen, är betydelsen av hålrum ofta underskattad. Trots att där lagras, ges näring till och transporterar näringsämnen och slaggprodukter. HIVAMAT- systemet har framförallt effekter på mikrocirkulationen på den inre vävnaden.

Behandlings resultaten leder till normalisering av det stationära tillståndet dvs vätskebalansen mellan vävnaden runt cellerna, lymfan och blodkärlen. På så sätt kan smärtat minska och cirkulationsreningen bli återställd och förbättrad.

HIVAMAT 200 fungerar genom att basen av ett pulserande elektroniskt fält sätts upp mellanterapeutens händer och patienten. I den rytmfrekvens som du valt, genomgår vävnaden enbehandling som elektrostatiskt drar till sig vävnaden och sedan släpper den. Detta resulterar i ett resonans oscillering med djup genomträngning och varaktig effekt.

Vid användandet av HIVAMAT 200 kommer vävnaden att bli grundligt "knådad" på mekanisk väg och kan på så sättockså komplettera och stödja manuella behandlingssätt.

Eftersom HIVAMAT 200 kan användas vid ett väldigt tidigt stadium kan regenereringsprocessen bli avsevärt påverkad och kortad. Dessutom kan det unika behandlingssättet som HIVAMAT 200 ger, hjälpa till att stimulera stagnation och läka kroniska processer.

Den är mycket effektiv vid lymfmassagebehandling och jag blandar även in medicinsk laser.